Araç Kullanımı Karakterinizini Ele Veriyor

İnsanların kişiliğini tanımanın en kolay yollarından biri de onları doğal olarak gözlemlemektir. Zira doğal olduklarında kişilik­lerini davranışlarına yansıtırlar.

Bir insanla sözel iletişim kurma­dan kişiliğini tanıyabileceğimiz ortam­lardan biri de onu araba kullanırken gözlemlemektir. Direksiyon başında arabaya nasıl yön veriyorsa, kişiliğiyle birlikte hayata da o şekilde yön veri­yor demektir. İnsanın arabaya ve haya­ta yön veren kişiliğini tanımak için de direksiyonu tutuş ve kurallara uyuş çok önemlidir. İşte bazı örnekler:

 • Elleriyle direksiyonu 2’ye 10 kala gibi tutuyorsa sorumluk sahibi, güven verici bir kişiliğe sahiptir.
 • Direksiyonu avuçlarının içiyle değil, parmaklarının ucuyla tutuyorsa umursamaz ve düşüncesiz kişiliğe sahiptir.
 • Sağ eliyle direksiyonu tutup sol elini ara­banın penceresinden çıkararak araba sür­mek hava atmaktan öte aşağılık komplek­si, kendine güvensizlik işaretidir. Teybi so­nuna kadar açarak bunu kapatmak iste­mektedirler.
 • Kollarını gererek direksiyon tutup sırtını koltuğa iyice yaslayanlar vurdumduymaz, tasasız ve gamsızdırlar. Bun­lar boş ver havasında olduklarından araba kullanırken olduğu gibi hayatta da çok ha­ta yaparlar.
 • İki elini direksiyonun alt ta­rafından tutup araba kullananlar iddiası olmayan, uyumlu ve geçim ehlilerdir. Ama aynı pozisyonda direksiyona çok sıkı sa­rılmak kendine aşırı güven, başkalarını hi­çe sayma kişiliğidir.
 • Direksiyonu elleriyle üstten tutanlar buluşçu ve saygılı kişiliğe sahip olmakla beraber saldırgan eğilimli­dirler.
 • Ellerini direksiyonun altında birleş­tirenler kibar, nazik ve idealisttirler. Bunlar hayatın tadını çıkarmaya çalışan, kimseyle problemi olmayan, kendisiyle barışıklardır.
 • Vücudu öne eğik, direksiyona sarılırcasına tutmak ya acemi sürücünün işareti ya da hayatta olduğu gibi hata yapma korku­su içinde olanların kişiliğidir.
 • Devamlı sol şeridi kullanmaya çalışanlar ne istediğini bilmeyen, kararsız, düşüncesiz, çevreye il­gisizlerin kişiliğidir.
 • Direksiyon başında küfreden ve el kol hareketleri yapanlar aşağılık kompleksine kapılmış, kendine gü­venmeyen saldırgan kişilerdir. Bunlar aşa­ğılık kompleksleri ve güvensizliklerini gös­teren vücut dillerini kapatmak için direksi­yon başında sürekli el kol hareketleri ya­parlar.
 • Öndeki arabayla mesafeyi kısa tutanlar uyumsuz ve kendi başlarına buy­ruk kişilerdir. Sollamada mesafenin yakın tutulması saldırganlığın işaretidir.
 • Frenle­rin gıcırdatılması gizli saldırganlık işareti­dir.
 • Frene çok erken basılması ya acemi sürücü ya da temkinli yaşamayı sevme işa­retidir. Frene çok geç basılması hayatta ol­duğu gibi başkalarının haklarına saygı gös­termeyen düşüncesizlerin kişiliğidir.

Beden dili asla yalan söylemez. Bu sebeple insan direksiyon başında ken­dini denetleme yeteneğinden mahrum olduğundan vücut dili gerçek kişiliğini ortaya koyar. Kendinizle barışık olma­nız dileğiyle!

M. Emin KARABACAK

Genç Beyin Sayı:74 Sayfa:50

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir