Başarılı Bir Yöneticide Olması Gereken 30 Özellik

 1. Tarafsızlar (adaletliler).
 2. Daha az duygusallar ve duygusallığı ön plâna çıkarmıyorlar.
 3. Açk fikirliler.
 4. Global ve stratejik düşünebilme yeteneğine sahipler.
 5. Sosyal yeterlilikleri var.
 6. Çözüm odaklılar.
 7. Hızlı ve etkili karar veriyorlar.
 8. Uyumlular.
 9. Fikir ve stratejilerini iyi satıyorlar.
 10. Karakter ve kişilik özelliklerini dikkate alıyorlar.
 11. Alanlannda çekirdekten yetişmişler, tecrübeliler.
 12. Kişilere bağımsız kararlar alabilmeleri için yeterli alanı tanıyorlar.
 13. Yönetmekten çok, liderlik tarzını tercih ediyorlar.
 14. Büyütmeye hazırlar, yönetim tarzlarıyla büyümeyi destekliyorlar.
 15. İstikrarlılar.
 16. İşle özel ve sosyal hayatlan arasında sağlıklı denge kurmuşlar.
 17. Ekiplerini empatik bakış açısıyla yönetiyorlar.
 18. Pazar şartlarını iyi değerlendirip bu-luşçu çözümler geliştirebiliyorlar.
 19. Girişimci ruhlarıyla şirkete yatınm için cesaret veriyorlar.
 20. Hedefe odaklı çalışıp çalıştırıyorlar.
 21. Yüksek potansiyel sahibi kişilerle çalışmayı yeğliyorlar.
 22. Kariyer fırsatları oluşturmayı seviyorlar.
 23. Önlerindeki riskleri ve firsadan tartmayı iyi biliyorlar.
 24. İddialı hedefler belirliyor, durumla ilgili mümkün değişiklikler gerçekleşmeden ânî karar vermiyorlar.
 25. Gelecekle ilgili net plânlan var.
 26. Bütün ekibi karar sürecine dahil ediyorlar, durum gerektirdiğinde otoritelerini gösteriyorlar.
 27. İşin baskısını azaltarak ele-manlann daha huzurlu ortamda çalışma-lannı sağlıyorlar.
 28. Gruplan yönlendirip ateşlemekte çok başanlılar.
 29. Yapıcı ve net geribildirimler veriyorlar.
 30. Güvendikleri elemanlanna yetki aktarabiliyorlar.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir