Başarılı şirketlerin sırları

1) Ürün ve hizmet geliştirirken şirket çalışanlarıyla beraber, müşterilerin de görüşlerini almak.

2) Şirket içi iletişim kanallarının açıklığı kadar müşterilerle şirket temsilcileri arasındaki iletişime de önem vermek.

3) Mevcut ürün ve hizmetleri müşterilerden alman bilgiler paralelinde iyileştirmek.

4) Uzun vadeli pazarlama için satışlara ve kârlılığa doğrudan etki eden dağıtım kanalları, fiyatlandırma, reklam ve promosyon stratejileri, satış gücü etkinliği, sipariş alma ve müşteriyi geliştirme fonksiyonlarını detaylı inceleyen bir organizasyon oluşturmak.

5) Bugünün tüketicisinin artık %100 mükemmel ürün değil; fark oluşturan, benzeri bulunmayan ürün istediğini bilmek.

6) Müşteri ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak. Gelirlerinizdeki artış, müşterileri ne kadar iyi tanıdığınızla, pazardaki potansiyeli müşteriye çevirmede ne derece başarılı olduğunuzla ve kazandığınız müşteriyi elde tutmadaki performansınızla doğru orantılıdır. Sektörü tanıyabilmek, müşteri istek ve ihtiyaçlarım anlayabilmek ve müşteri tiplerini birbirinden ayırabilmek bütün satış ve pazarlama tekniklerinin birinci kuralıdır. Piyasayı yeterince analiz etmeden, müşterilerini tanımadan hedef belirleyen yüzlerce pazarlamacı hikâyesi vardır. Bu sebeple geleceği düşünürken istek ve ihtiyaçların hızla değiştiğini dikkate alın.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir