Eşler arası diyaloğun PRATİK yolları

Karı-koca diyaloğuyla ebeveynlik arasında ne gibi bir bağ var diye düşünülür hep… Hatta kendilerini ebeveynlik rolüne fazlaca adapte eden nice ebeveynler var ki, eşleriyle diyaloglarını hep ikinci plâna atmışlardır. Oysa iyi ebeveyn olabilmenin sırrı iyi eş olabilmekten geçer. Annelik veya babalık vasıflan çok güzel olan ve çocuğuna doğru yaklaşım tekniklerini kullanarak yaklaşan, fakat eşiyle ciddî sıkıntılar yaşayan birçok insan var. Bu kişilerin çocukları ebeveynleriyle güzel zamanlar geçiriyor olsalar bile ana-babaları arasındaki gergin havadan nasiplerini alırlar.

Neden çok önemli?

1- Öncelikle ebeveynlerin kişisel mutlulukları için önemlidir. Kendini mutlu hisseden, gergin olmayan kişi ana-babalık rolüne bu duyguyu yansıtır. Kafanın problemlerle meşgul olmaması mutluluğa, mutluluk da pozitif ebeveyn olmaya katkı sağlar.

2- Çocuğa öğretilmeye çalışılan ne olursa olsun karı-koca işbirliği sağlandıktan sonra verilecek öğüt çok kısa zamanda çocuğa yerleştirilebilirken, tek ebeveynin çabasıyla bu öğütün çocuğa yerleştirilmesi uzun zaman alır.

3- Çocuklar hatalı davranıştan modeller. Özellikle küçük yaş dönemlerinde çocuklar modelleyerek öğrenirler. Kendisine doğru yaklaşımlarda bulunulsa bile annenin babaya veya babanın anneye hatalı tepkilerle yaklaştığım gören çocuk doğru olmayan davranışları bilinçaltına bu şekilde yerleştirir. Başka ifadeyle kendine tebessüm edilip de annesine bağırıldığını gören çocuk sadece tebessümü değil, öfkeyi ve sinirliliği de öğrenir.

4- Evde tutarsız davranışlar gören çocuk bir süre sonra ebeveyninin samimiyetine inanmaz. Bu da zamanla aile içinde güvensizlik oluşumuna, çocukta öz güven zedelenmesine yol açar.

5- Eşler arası geçimsizlik sebebiyle oluşan evdeki gergin hava çocuğun psikolojisini negatif etkiler.

6- Çocuk zamanla taraf tutmak zorunda kalır. Bu süreçte de çoğu zaman çıkarma uygun tercihler yapar.

7- Ergenlik dönemindeyse çocuk gergin olmayan huzurlu ortam arayışına girer, hatta evden uzaklaşabilir.

8- Bu tarz negatif ortamda büyüyen çocuklar ileride kuracakları ailelerine bu negatif etkileri yansıtır ve problemli bir yuva kurabilirler.

İşte pratik yollar

Öncelikle eşler bir araya gelmeli ve mevcut meselelerini tahlil etmeliler. Taraflardan biri problem olduğunu kabul etmiyor, çözüme yanaşmıyorsa bile problemi fark eden taraf onları belirlemeli; çözüm yollan araştırmalıdır.

Çözüm yollarına pozitif yaklaşımlarda bulunarak ve önyargılardan sıyrılarak ulaşılabiliyorsa eşler birtakım fedakârlıklar göstermeliler. Sıkıntılar tesbit edilip çözümleninceye kadar ev içinde hassas davranılmak, çocuğun bu süreçten etkilenmemesi hedeflenmelidir.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir