İşyerinde Stresi Azaltmanın Yolları

Bazıları yoğundur, bazıları bu­nalacak derecede yoğundur ve birgün herşeyi sıfırlayacak ka­dar vahim sonuçlara doğru sü­rüklenmektedirler. Hani derler ya: İnsan herşeyini feda ederek başarılı olup sağlığını yitirir, sonra da bütün kazancını harcayarak sağlığını yeniden kazanmaya çalışır. Nihayet ansızın ecel gelir, bilinçsiz ve dengesiz bir ömür böylece biter. Ekibimizden Tank Adıvar iş yoğunluğundan bunalanlan araştırdı, aynı zamanda da işi yoğun olduğu halde gidişatı “bunalmadan” sürdürmeyi başaranlan inceledi, ortaya çok önemli ve ciddî gerçekler çıktı. Bütün bunlan çeşitli süzgeçlerden ge­çirdi ve iş yoğunluğundan bunalanların 11 hatasına ulaştı:

1 – Her işi muhakkak kendisi yapmak, yardımcı olup destek sağlayabileceklere delege etmemek.

2 – “Hayır/”da büyük hayırlar bulunduğu halde ne pahasına olursa olsun herşeye “Evet!” demek.

3 – Pratik olamamak, işin kısa yol tuşlarım bilmemek ve kul­lanmamak.

4 – Öncelik sıralaması yap­mamak.

5 – Zaman yönetiminde fazla tavizkâr olmak, böylelikle işlerin yığıl­ması.

6 – % 100 güvenilecek adam ara­yıp bulamamak, sonunda kimseye gü­venmeyerek her işe bizzat kollan sıva­mak zorunda kalmak.

7 – İş yapıyor gö­rünenlerle çalıştığı, onlan uyanp ve- rimlileştirecek beceriyi gösteremediği için bütün işleri en sonunda kendisi yapmak.

8 – Ailesine zaman ayırama­dığı için oradan gelen motivasyon ek­sikliğiyle kuvvetten düşmek.

9 – Lider özelliklerine sahip olmamak veya li­der olamamış patronla, yöneticiyle ça­lışmak.

10 – Aşın derecede hassasiyet göstermek, kılı kırk yarmak, kendisin­den istenip beklenmeyen şeyleri de yapmaya kalkışmak.

11 – Adı “ekip” olup da gerekli ve net iş bölümünün yapılmadığı insanlarla çalışmak.

 

Genç Beyin Sayı:88 Sayfa:5

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir