Kazanan firmaların ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. Yenilikçi perspektiflere açık olmak.

2. Öncelikleri belirlemek.

3. Şirketin nasıl değer oluşturduğuna dair ayrıntılı bilgiye dayanarak hakikaten israf sayılabilecek masrafları kısmak.

4. Mevcut bütün kaynaklan faaliyetlere aktarıp fiilî bakımdan değer oluşturmak.

5. Bilgi sistemleri geliştirmek.

6. Kendi kilit değerleri konusunda kendilerini doğru analiz edebilmek, elde ettikleri çıktıları kullanmak.

7. Yeni ürünler ve hizmetler için müşterilerle işbirliği yapmak, müşterilere dair bilgiler elde ederek yeni ürün ve hizmetler geliştirmek.

8. Hizmet ve ürünlerle müşterilerinin ihtiyaçlarına tam olarak seslenmek.

9. Kâr amaçlı fiyatlandırma yapmak, işlerin iyi gittiği dönemlerde kendilerini avantajlı maliyet konumuna oturtmak ve ardından söz konusu fiyatlandırmayı esnekleştirip pazardan pay kapmak.

10. Stratejileri gerçekleştirmek için dış kaynak kullanımı gibi yeni radikal değişimler dalgasına doğru yönelmek.

11. Maliyetleri azaltılmak, yönetimin sadece en iyi bildiği işi yapması ve bu sayede dikkati hep ana faaliyetler üzerinde tutmak.

12. Firma başarısı için hayatî öneme sahip iş yeteneklerini önemli ölçüde iyileştirmek için ortaklık yapmak.

13. İşlerin iyi gittiği dönemlerde de firmayı daima her şeye hazır halde tutmak.

14. Liderliği ele geçirebilecekleri alanlar üzerinde odaklanarak portföylerini genişletmekten ziyade daraltmak.

15. Liderin faal bir rol üstlenmesi.

16. Sonuçlar üzerinde odaklanmak.

17. Müşteriler için neyin önem taşıdığını, değer teslim etmek için neyin vazgeçilmez olduğunu ve günümüzde şirketlerini rekabetten neyin ayrı tuttuğunu iyi öğrenmek.

Peki, sizin şirketiniz kazanan firmaların bu ortak özelliklerini taşıyor mu? Aşağıdaki sorulan kendinize sorarak şirketiniz hakkında minik bir test yapabilirsiniz. Sorulardan çoğuna “Evet” cevabım verirseniz ve bundan eminseniz, önünüz açık demektir: a) Şirketiniz kendi sektöründe rekabetçi olmak için radikal değişim gerçekleştirdi mi? b) Bu radikal değişimi uygulamada hız avantajını kullandınız mı, yani belirlenen zamanda değişimi tamamlayabildiniz mi? c) İnsiyatifleri destekliyor musunuz? ç) Zor bir geçişi kabul etmek konusunda kararlı mısınız? d) Kontrolün bir kısmım başkasına devretmek gerekse bile, rekabetçi yapıyı güçlendirmek için bir ortakla çalışma konusunda istekli misiniz? e) Ortağınızla her şeyi paylaşma konusunda olumlu düşünüyor musunuz? f) Radikal değişime gereken bütçeyi ayıracak cesarette misiniz?

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir