Kişisel gelişim tüyoları (Dikkat!)

*Başarı bir süreçtir, çeşitli safhaları bulunur.

* Her insanın hayatı onu kendisine götüren yoldur, denemedir.

* Kişisel gelişimimizden öncelikle kendimiz sorumluyuz.

* ” geçti artık!” psikolojisine girenler bilgi açısından geride kalarak rekabet güçlerini kaybediyorlar. Rekabette avantajlı duruma gelmek için yeniliklere açık olmalıyız.

* Kişisel gelişimin ilk ayağında kendini tanıma ve geliştirilebilir yönlerimizin tesbiti yer alır.

* Hedeflerini netleştirmemiş kişiler işe kendilerini daha iyi tanımakla başlamalılar, sonra da yol haritası çizmeliler. Bunun için de genel kabul görmüş Meslekî Kişilik Envanter çalışmalarına katılmak, profesyonel yardım almak mümkün.

* Hiçkimse size ne olmanız gerektiğini söyleyemez, ancak neler yapabileceğiniz hakkında fikir verebilir.

* Geliştirilebilir yönleriniz için kendinize uygun eğitimler almalısınız. Bunun için her keseye uygun seçenekler mevcut.

* Yapmakta olduğunuz işin gelişimine bakarak yarın hangi noktalarda olacağınızı ve bunun için ne gibi özellikler gerekebileceğini tahmin edebilirsiniz.

* Çalıştığınız şirketin yapılanmasında önemli değişiklik olabilir (yabancı ortak, yeni ürün, yazılım vb.) ve değişikliğe uyum gösterecek kişilerle devam karan alınır. Bu durumda ortada kalabilirsiniz. B plânınız daima bulunsun.

* Eğitimleri her zaman işverenden beklemek meslekî anlamda geç kalmanıza sebep olabilir.

* Unutmayın ki, kendimize yaptığımız yatırım en büyük yatırımdır.

* Şu eğitimleri almakta gecikmeyin:

Hitabet ve diksiyon , Satış teknikleri , Baskın yetenek, Toplantı yönetimi , Zaman yönetimi , Hızlı okuma , Beden dili , Motivasyon , Ekip çalışması , Problem çözme teknikleri , İletişim.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir