Liderin en Önemli Becerisi

Herhangi birinden etkili liderin becerilerini listelemesini isteyin. Eminim, size gayet uzun bir liste verecektir (Haydi durmayın, hemen şimdi zihninizde hızlıca bir liste oluşturun!).

Bunu pek çok kere gruplarda yaptığımdan, ne duyacağımı ya da okuyacağımı tahmin edebiliyorum. Bu listelerde genellikle liderlerin vizyon sahibi olmaları, bağışlamayı bilmeleri, başarılı iletişim kurmaları, ilişki geliştirmeleri, ekiplerle uyum içinde çalışmaları, yüksek ikna kabiliyetine sahip olmaları gerektiği ve buna benzer düşünceler belirtilir. Hepsi de mükemmel gözlemlerdir. Ne var ki, çok nadiren en temel becerinin listelendiğini görürüm: Öğrenmek.

Etkili ve çarpıcı liderler hayat boyu öğrenmeyi sürdürmelidirler. Bunun doğru olduğuna inanmamın en az 4 sebebi var: Liderliğin karmaşıklığı, değişimin yapısı, liderlerin başkalarına model olma rolleri ve liderliğin genel kaynağı. Açıklayayım:

Liderlik karmaşık iştir. İnsanlar karmaşıktırlar ve bir lider kendi karmaşıklıklarının ötesinde pek çok karmaşıklıkla da ilgilenir. İnsan davranışının ve insanlar arası etkileşimin karmaşıklığını anlamakla görevlidir. Bu açıdan bakıldığında liderlik zordur. Bu kadar karmaşık konuya çabuk hakim olunamaz. Çarpıcı liderler bu karmaşıklıklarda uzmanlaşmanın, belli bir son noktası olmayan ve hayat boyu süren yolculuk olduğunu bilirler. Ya sonuç? Sürekli öğrenen bir zihin yapışma sahip olma ihtiyacı ve arzusu.

Statüko liderlik gerektirmez. Bir düşünün. Mevcut durumda her şey harika olsaydı -değişime hiç ihtiyaç olmasaydı- liderliğe ne kadar ihtiyaç duyulurdu? Liderliğe ihtiyaç duyulmasının sebebi, hep bir yerlere varma isteğimizdir. Başka deyişle, liderlik ihtiyacı değişime bağlıdır; dolayısıyla liderler değişen şartlarda çalışmaya hazır olmalıdırlar. Şartlar değişirse bu değişen şartlara devamlı uyum sağlamak ve bu şartlarda çalışmak için öğrenmek gerekir. Çarpıcı liderler görevlerinin insanları statükodan kurtarmak olduğunu bilirler. Bu yüzden liderlik ettikleri insanların ihtiyaç ve şartlarım karşılayabilmek için kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini bilirler.

Bunu başkaları için model haline getirmeliyiz. Öğrenme ihtiyaç ve güdüleri çok olsa da liderler yalnızca kendileri için öğrenmezler. Elbette kendi yeterlik ve öz güvenleri için, aynı zamanda liderlik ettikleri insanlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla öğrenirler ama öte yandan kendilerini izleyenler için bir tarz ve model oluştururlar. İster pozisyonunuz isterse şöhretiniz gereği lider olun, insanların gözü üstünüzdedir. Sevseniz de sevmeseniz de bir rol modelsinizdir. Liderler kendileri yapmıyorlarsa, ekiplerinden büyüyüp gelişmelerini nasıl bekleyebilirler?

Daha iyi lider = Daha iyi insan. En iyi liderler yukarıdaki sebeplerden (ve kendi sebeplerinden) ötürü öğrenenlerdir ama bir şeyi daha bilirler. Günün sonunda onları iyi lider yapan becerilerin aynı zamanda işe yarar insanlar yaptığını da bilirler. Çarpıcı liderler iyi lider ve iyi insan olmak istedikleri için öğrenirler. Meselâ etkili iletişim kurmayı öğrenmek yalnızca liderlik rolünüzde değil, pek çok alanda etkili olmanızı sağlar; beceri geliştirme ve büyüme hayatınızın her alanına yansır. Yukarıdaki sebeplerin hiçbiri sizi tatmin etmediyse bu son sebep edecektir!

Madem öğrenmek bu kadar önemli bir beceri, insanlar neden bunu farketmiyor ve/veya büyük liderlerin özellikleri arasına katmıyorlar? Kesinlikle, temelde yatan bir beceri olduğu için.

İnsanlar listedeki diğer becerilerde çok iyi olabilirler; çünkü öğrenmek, büyümek, gelişmek ve değişmek istiyorlardır. Etkili olabilmek için gelişmeye devam etmeleri gerektiğini bilirler. Etkili liderliğin bir yolculuk olduğunu bilirler; dolayısıyla devamlı varmaya ve korumaya değil, daha etkili olmaya odaklanırlar.

Gerçek anlamda çarpıcı bir liderin rotası, yoluna devam etme ve hep lider kalma zihniyetine sahip olmaktır.

İşin iyi yanı, bu rotayı her gün seçebilmenizdir. Etkili lider olmayı seçebilirsiniz. Ve ilk seçiminiz, bir lider olmaktır. Bu seçimi herhangi bir zaman yapabilirsiniz. Başlama gününüz bugündür.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir