Öğrencileri derse katmanın 8 KRİTİK YOLU deneyin!

İlgi çekip bunu sürdürmenin sırrı, katılımı sağlamaktır. Düz anlatım halen en çok kullanılan öğretim yöntemi olmaya devam ediyor. Derslerde katılımı artırdığınız zaman öğrencilerin dikkatlerini çekmiş, muhtevayı açıklığa kavuşturmuş, kavramaya yardım etmiş olursunuz. Sonuçta öğrenciler daha fazla öğrenir. İşte öğrencileri derse katmanın tecrübe edilmiş 8 kritik yolu:

  1. Göze ve kulağa hitap eden malzeme kullanın: Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi öğrenir, geç unuturuz. Öğrendiklerimizin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğreniriz.
  2. Soru sormalarını isteyerek öğrencileri cesaretlendirin: Öğrencileri ciddiye alın ve dikkatle dinleyin.
  3. Not alma işlemine rehberlik edin: Bunun en kolay yolu, öğrencilere dersin taslağını göstermektir.
  4. Tartışmayı teşvik edin: Tartışmaya bir cümle, soru ya da problemi gündeme getirerek başlayabilirsiniz.
  5. Öğrencilerin yazılı katılımını sağlayın: Bir ders öncesinde, sonrasında, sırasında öğrencilerden soru, fikir, görüşle yazılı tepkide bulunmalarını isteyin. Bu yazılı cevap gizli tutulabilir, grupla paylaşılabilir, öğretmene geri verilebilir. Temel gerekçe, katılımcılara düşüncelerini açıklığa kavuşturmaları ve dersin muhtevasını bireyselleştirmelerine yardımcı olmaktır.
  6. Kavram şeması oluşturun: Ders sırası veya sonrasında öğrencilerden dersin temel kavramlarım bir şema şeklinde göstermelerini isteyin. Katılımı sağlama tekniği olarak kavram şeması kullanmak istediğinizde bunu daha dikkatli dinlemelerini sağlamak için öğrencilere önceden bildirin.
  7. “..öğrendim!”ve “…merak ediyorum!”ifadelerini kullanmalarını isteyin: Bu basit cümle tamamlama alıştırması, öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmede sizlere kolaylık sağlar. Cümleler ders sırası veya sonunda yazılabilir, öğrenciye özel olabilir, öğretmene verilebilir, paylaşılabilir.
  8. Ek çalışmalara rehberlik edin: Ders sonu faaliyetlere (daha fazla düşünme, okuma, diğer kaynaklar, uygulama, grup çalışması vb.) yönelik teklifler getirin; uygulamalar başlatın.

Sonuç: Öğrencinin derse katılmamasının, derste sıkılmasının sebebi öğretmenin konuyu düz şekilde, duygu ve ilginçlik katmaksızın doğrudan anlatması ve öğretmene, sonra da derse ilginin giderek azalmasıdır.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir