Sözlü Tercüme Hizmetlerinin Kapsamı

Günümüz itibariyle en çok ihtiyaç duyulan hizmet alanlarının başında tercüme hizmetleri yer almaktadır. Tercüme hizmetleri ise temelde iki farklı alana ayrılmaktadır. Bu alanlar;

  • Yazılı Tercüme
  • Sözlü Tercüme

Olarak sınıflandırılmaktadır. Yazılı tercümeler daha çok yazışmalar, belgeler ve kitaplar üzerinde yoğunlaşırken; sözlü tercüme hizmetlerinin daha çok çeviri alanında yoğunlaşmaktadır. Esasında tercüme türleri arasında en eskisi sözlü tercümedir. Çünkü tarih boyunca sözlü çevirilerin etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle diplomasi de sözlü çevirilere nitelikli bir şekilde ihtiyaç duyulurken; günümüzde hayatın hemen her alanında sözlü çeviriye ihtiyaç duyulduğu da hemen herkes tarafından kabul görmektedir.

Turizmin gelişmesi, uluslararası etkileşimlerin ve fuarların artması ya da spor müsabakalarının evreleşmesi gibi hususlar sözlü tercüme hizmetlerinin önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmasını da mümkün kılmıştır. Yine ülkeler arasında ticaretin de gelişmiş olmasının sözlü tercüme ihtiyaçlarına olan ihtiyacı arttırdığını söylemek mümkün olmaktadır.

Sözlü Tercüme Türleri Nelerdir?

Tarihi en eski tercüme türü olan sözlü tercümenin de kendi içerisinde pek çok farklı alana ayrıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda sözlü tercüme hizmetlerinin pek çok farklı türü bulunduğu bilinmektedir. İşte başlıca sözlü tercüme türleri:

  • Ardışık Tercüme
  • Simultane Tercüme
  • Fısıltı Tercüme
  • Telefon ve Telekonferans Tercüme
  • Eşzamanlı Tercüme

Ardışık Tercüme Hizmetleri

Sözlü çeviri hizmetleri söz konusu olduğuna en çok talep edilen tercüme alanları arasında ardışık tercüme yer almaktadır. Ardışık tercüme söz konusu olduğunda çeviriyi yapacak olanlar öncelikli olarak konuşmacının konuşmasını bitirmesini beklerler. Konuşmacı konuşmasını tamamladıktan sonra çeviriyi yaparlar.

Simultane Tercüme Hizmetleri

Şayet ikinde fazla dilin sözlü olarak tercüme edilmesi söz konusuysa; simultane tercüme hizmetleri devreye girmektedir. Burada iki farklı tercümanın çeviri sürecini detaylı bir şekilde yönettiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu tip tercümeler genellikle uluslar arası organizasyonlarda sunulmaktadır. Bununla birlikte simultane tercümenin yapılabilmesi için birtakım ekipmanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Fısıltı Tercüme Hizmetleri

Toplantılar söz konusu olduğunda devreye giren bir sözlü tercüme hizmeti olarak karşımıza fısıltı tercüme hizmetleri çıkmaktadır. Bu çeviri türündeki tercümanların en fazla iki farklı kişiye çeviri yapabilmektedir. Eş zamanlı olarak sürekli bir tercüme hizmetinin sunulması söz konusu olmaktadır. Tercüman eşzamanlı olarak duyduklarını dinleyiciye düşük bir ses tonuyla iletmektedir.

Telefon ve Telekonferans Tercüme

Şayet görüntülü ve telefonda sohbet söz konusu olduğunda bu tercüme türü akıllara gelmektedir. Üstelik Telefon ve Telekonferans Tercüme hizmetlerinde sözlü tercümeyi yapacak olan tercümanın tercüme yapılması gereken ortamda bulunmasına da gerek yoktur. 

Eş Zamanlı Tercüme Hizmetleri

Tercümanın sözlü tercümesini eş zamanlı olarak yaptığı tercüme türüdür.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/sozlu-tercume

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir