Dünyanın en büyük YERALTI ORDUSU!

974’te Çin’in Shaaıuri eyaletine bağlı Xi’an yakınlarında bir köylü tarafından kuyu kazarken topraktan yapılmış ilk ordu bulunur, ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang’ın mezarında yer alan ve MÖ 210’da yapılmış bu heykeller böylece gün ışığına çıkar. Kazılarla birlikte açığa çıkan ve hiç bir kaynakta rastlanmayan bu muazzam heykelden ordu nasıl oldu da hiç bir kaynakta yer almadan yüzyıllarca toprağm altında kalabildi? Qin Shi Huang, Çin’deki bütün beylikleri yenerek Qin Hanedanlığı’nı kurup kendini imparator ilân etti. Mezann inşası 40 yıl sürdü, 700 bin işçi çalıştı. Bu mezar ve ordusu sayesinde İmparator Qin Shi adını binlerce yıl öteye duyurmayı, gücünü yaşatmayı amaçladı. Ayrıca imparator hayattayken pek çok kere suikaste uğradı, hatta ölümü de bir suikast-ten.

İşte bütün bunlardan dolayı kendisini öbür dünyada da koruyacak güçlü bir ordu teşkil etme ihtiyacı hissetti! Kazılarda arkeologlar 6000’in üzerinde parça buldular. Rütbelerine göre düzenlenmiş ve hiç biribirbirine benzemeyecek şekilde orijinal boyutlarda yapılmış askerleriyle (Sadece rütbece yüksek olanlar diğer askerlerden bir miktar uzun!) tam teçhizatlı bu heykeller ordusunun zırhlan, okçuları, atlıları, atlan ve at arabaları insanı hayrete düşürüyor. 1976’da 2. kazı yapıldı. Bu kazıda da yeni bir ordu bulundu. Önce bulunan ordudan farklı olarak bir sefer ordusuydu.

Ayrıca buradaki askerlerin yüz ifadeleri önceki heykellerden daha gerçekçiydi. 3. kazı 1980’deydi. 1.400 savaşçı, 64 savaş arabası ve gruplara ayrılmış piyadeler, süvariler ve bölük komutanları heykelleri bulundu. 4. kazı alanı maalesef boş çıktı. Heykel askerlerin boylan 1.83-1.95 arasında değişiyor. Kazı alanında çoğu hâlâ toprak altında 8000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Qin Shi Huang’ın mezarı ve ilginç Terra Cotta Ordusu UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir