Sinirsel bayılmalara dikkat!

Sinirsel bayılmalarla (konversiyon) sinirsel felç, körlük, sağırlık, konuşamama (ses kaybı) birbirinin benzeri ruh hastalıklarıdır. Ortak noktası bir bedenî hastalık izlenimi uyandırmaları; geçici ve tekrarlayıcı oluşları; beden ya da beyindeki bir bozukluktan değil, ruhî hayatla ilgili problemlerden kaynaklanmalarıdır. Sinirsel bayılma ilk rastlayan da sara nöbeti izlenimi uyandırabilir. Muhtemelen hayatî bir problem ya farkına varılmadığından ya çözülemediğinden ya da uygun şekilde ifade edilemediğinden bir bilinç kaybı veya beden değişmesiyle kendisine ifade yolu bulmaktadır.

Meselâ aile içi bir sıkıntı, çökkünlük alttaki sebep olabilir. İsteyerek ve bilinçli bayılmayla benzeri belirtilerin üretildiği sanılabilir ama böyle değildir. Bu rahatsızlığın sonucu kişinin sorumluluklarının hafifletilmesi, ona hasta özeninin gösterilmesi, söylediklerinin dinlenilmesi hastalığa bağlı kazanç ve iyileşmesine neden olabilir. Bu durumda hastalık bir iletişim şekli durumuna gelir.

Kaynaklar
Genç Beyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir