eleştirmek

Eğitim

İyi bir dinleyici olmak için neler yapmalıyız?

Öncelikle bedenen karşımızdaki kişiyi dinlemeye hazır olduğumuza inandırmakyız. Elindeki gazeteye bakan, tırnaklarım törpüleyen, yemek yapmak için koşuşturan kişiye hangimiz ne anlatmak ister ki? Öncekide konuştuğumuz kişi özellikle çocuk, önergense onun boy hizasına inerek göz teması kurmalıyız. Yüzyüze olmada konuşulan şey…